ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Έχετε Απορία;
Πάρτε τηλέφωνο σήμερα!

210 88 41 650

 

Έχετε Απορία; Πάρτε τηλέφωνο σήμερα!

210 88 41 650

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ, 365 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

 

Tιμές ασφάλισης ταξί (Ε.Δ.Χ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Με νομική ευθύνη και θραύση κρυστάλλων + οδική βοήθεια

285 €

 

© 2015 - 2019 insurancebazaar.gr