ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Έχετε Απορία;
Πάρτε τηλέφωνο σήμερα!

210 88 41 650

 

Έχετε Απορία; Πάρτε τηλέφωνο σήμερα!

210 88 41 650

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ, 365 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

 

Tιμές ασφάλισης ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φ.Ι.Χ.)

HP

3ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

6ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

0-10

44

87

11-15

56

111

16-20

61

123

21-30

59

125

 


Tιμές ασφάλισης ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φ.Δ.Χ.)

HP

3ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

6ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

10-15

108 €

203

16-20

108

203

21-30

126

230

31-40

145

277

41-80

166

316

 

© 2015 - 2019 insurancebazaar.gr